Latinvestor

Latinvestor.com hjelper deg med å investere pengene dine på enklest mulig måte. Med dagens rentenivå i Norge er det ikke like lett å bli klok på hva man bør gjøre med sparepengene, men en ting er sikkert – å gjemme dem i madrassen gir liten avkastning.

Men hvilken investering gir best avkastning? Dette er et komplekst spørsmål som ikke gir et entydig svar, men på denne websiden vil du få en oversikt over ulike investeringer som du kan vurdere, og som forhåpentligvis passer ditt behov. Her vil du lære mer om investeringer i aksjer og fond, valutaspekulasjon, binære opsjoner og peer to peer, som er en ny og populær investering. I tillegg kan du lære mer om hva som lønner seg av å spare eller nedbetale lån.

Tradisjonelt sett har man nemlig, gjennom å være en lat investor (derav vår valg av domene), få en kjempeavkastning. Indexfond og forfaltede fond krever ingen handlinger fra deg – de speiler verdensøkonomien. Så lenge det går bra, får du også en solid avkastning – selv om du har valgt å være «lat».

Investere i aksjer og fond

Nordmenn er generelt skeptisk til å investere i aksjer, spesielt den yngre delen av befolkningen har svært lite midler plassert i aksjesparing. For mange kan det virke fjernt å spare penger til pensjon i tidlig alder, og hvertfall å satse disse pengene i et volatilt aksjemarked. Men samtidig er det kanskje det som er nødvendig, slik at pengene har tid til å vokse – og samtidig tåler noen nedgangstider på børsen samtidig. For historien viser at man får en større avkastning på lang sikt gjennom aksjesparing kontra sparekonto, til tross på enkelte nedgangstider i aksjemarkedet.

Investering i aksjefond er mer populært enn investering i enkeltaksjer, ettersom det er mindre risiko involvert – det fleste banker og finansinstitusjoner graderer også risiko for de ulike fondene. Spesielt dem som ønsker en langsiktig investering velger et fond, som er en kollektiv investering hvor flere personer går sammen om å investere pengene sine, og hver av investorene blir sittende med en eierandel i fondet. Tidshorisonten avgjør ofte hva man bør velge av enkeltaksjer kontra fondsparing. Om man har en sparehorisont på over 5 år, så er fond det riktige valget.

Valutaspekulasjon

Valutaspekulasjon er en annen investeringsstrategi, som innebærer kjøp og salg av valuta for å tjene penger på svingninger i aksjekursene. Dette er en langt mer kompleks måte å investere pengene på, og kanskje ikke den investeringen som en lat investor bør velge. De fleste som driver med valutaspekulasjon gjør dette på heltid, med aktører som investeringsbanker, profesjonelle tradere og multinasjonale selskaper.

Men med digitalisering og ny teknologi kan selv småsparere prøve ut valutaspekulasjon gjennom bruk av nettmeglere som gjør det meste av jobben for deg. Det finnes en rekke plattformer som tilbyr slike tjenester, og som er trygge å bruke. Om du har som mål å tjene penger på aksjespekulasjon, må du finne en plattform som er enkel og billig, samt dekker dine behov for investeringer.

Binære opsjoner

Å satse på binære opsjoner har blitt svært populært de siste årene, mye grunnet den enkle tilnærmingen til investeringen hvor man bare har to utfall å velge mellom. Du satser penger på om markedet synker eller stiger. Treffer du riktig, gir det gevinst – og bommer du, gir det tap. Du kan investere i en rekke aktiva – indekser, valuta, råvarer og aksjer.

Å investere i binære opsjoner kan gi svært høy avkastning og passer for personer som liker høy risiko. For med muligheter for høy avkastning er det også mulig å tape mye. Man velger selv tidshorisont på investeringen, fra måneder helt ned til 60 sekunder.

Peer to peer lån

Peer to peer lån er en annen investeringsform som begynner å etablere seg i Norge. Man kan registrere seg som långiver hvor man tilbyr lån til privatpersoner eller bedrifter som har behov for et finansieringslån. Du velger selv hvem du ønsker å låne penger til, og ikke minst hvor stort beløp du ønsker å låne ut. Med andre ord kan du starte med å investere en liten sum penger, og etter hvert som utlånene gir avkastning, kan du velge å låne ut større beløp og øke avkastningen fortløpende.

Normal avkastning per år ligger mellom 5 til 10 prosent, og er således bedre enn hva en sparekonto kan tilby. I tillegg er risiko langt lavere enn andre investeringsformer, da det er svært få som misligholder slike lån.