Binære opsjoner

Binære opsjoner er estimater av underliggende aktivita under en gitt tidsramme. For å forstå skjønnheten i binær opsjonshandel, la oss først se litt nærmere på hvordan investeringer i andre markeder vanligvis fungerer.

I de fleste investeringsformer kjøper investorene faktisk eiendelen de investerer i, og verdien av gevinst og tap avgjøres av eiendelens skiftende verdi. Hvis investoren selger aktiva tilbake til markedet når verdien øker, gir det fortjeneste, og hvis de selger aktiva tilbake til markedet når verdien reduseres, taper man følgelig penger. Denne typen investering krever at investoren hele tiden må vurdere for når man skal selge eiendelen og komme seg ut av markedet for å unngå å eksponere hele sin konto til markedets volatilitet.

Av denne grunn er trading med binære opsjoner langt enklere. I opsjoner handler vi kun på prediksjon i markedet og ikke i selve markedet – du bare forutsier aktivaenes bevegelse i en forutbestemt tidsramme.

Hva er binære opsjoner?

Ordet binær er mest kjent for tallene 0 og 1, og kjennetegnes ved at det bare er to utfall. Og det er essensen med binære opsjoner, du har bare to utfall å velge mellom – om markedet skal stige eller synke (call or put) på en gitt aktiva.

Å velge en eiendel er det første trinnet i investeringen. For eksempel, hvis du har interesse for gullpriser, kan du velge å plassere en binær investering i gull. Jo mer kjent du er med gullmarkedet, desto bedre er sjansene dine for å forutsi fluktuasjonene i gullprisene.

Det er en rekke eiendeler du kan trade:

Indekser – Som Nasdaq, Dow Jones, FTSE, Nikkei og mange flere

Forex – Kombinasjoner for alle de store valutaene som USD, EUR, GBP, JPY og AUD for bare å nevne noen

Råvarer – Gull, sølv, olje, mais, kaffe med flere

Aksjer – Over 50 av de største og mest interessante selskapene i verden fra en rekke bransjer er tilgjengelige, blant annet Google, Deutsche Bank, Coca Cola og mange flere.

Hvorfor bør du satse på binære opsjoner?

Å satse på binære opsjoner kan gi svært høy avkastning. Du vil kjenne til potensiell avkastning før du gjør investeringen. Du kan få en avkastning så høyt som 91%, med det laveste som 65%. Dette gir en god mulighet til en høy avkastning på så kort tid som 60 sekunder.

Når du handler, eier du ikke eiendelene. I stedet forutsetter du bare hvilken retning aktiva vil bevege seg i markedet i en bestemt tidsperiode. Verdien av eiendelen kan stige eller falle, og avkastningen avhenger av forutsetningen du har laget. Du kan trade når som helst, og du slipper unna ekstra kostnader eller provisjoner.

Hvordan begynner man med binære opsjoner?

For å plassere en binær opsjonshandel må man ha en binær megler. Binære meglere er selskaper som leverer plattformer for binær opsjonshandel. Det finnes flere typer binære meglere, men man bør ta en grundig sjekk før man velger plattform. Regulerte binære meglere har lisens fra et reguleringsorgan. Regulerte meglere må overholde et stort sett av regler og standarder for å opprettholde sin regulerte status. Vanligvis er regulerte meglere sikrere enn uregulerte, men det betyr ikke at uregulerte meglere er svindel.

Det anbefales alltid å gjøre en undersøkelse av den binære megleren du er interessert i. Dette kan gjøres ved å lese anmeldelser og undersøke vilkår og betingelser som bør være tilgjengelige på alle nettsider. Hvis en megler ikke har noen vilkår og betingelser, er det like greit å finne noen andre. Plattformene vi anbefaler på denne siden er alle verifiserte, og vi har gjennomført en grundig sjekk slik at du trygt kan benytte dem til din handel med binære opsjoner.