Valutaspekulasjon

Valutaspekulasjon innebærer å kjøpe, selge og beholde valutaer for å tjene penger på gunstige svingninger i valutakurser. Små investorer kan ofte bli overveldet av mengden informasjon og kompleksiteten rundt valutaspekulasjon, og derfor er det viktig å forstå de faktorene som påvirker lønnsomheten. Profesjonelle tradere har ofte et hav av ressurser tilgjengelig, men dette betyr ikke at valutaspekulasjon er så komplisert at det må bli overlatt til proffene. Det er anslått at 95% av alle valutaspekulanter gjør dette på heltid, med aktører som inkluderer store multinasjonale selskaper, investeringsbanker, hedgefond og profesjonelle tradere.

En valutakurs er prisen som en valuta kan byttes ut med mot en annen, og er alltid sitert i par («valutapar»), for eksempel EUR/USD (Euro og US dollar). Fluktuasjoner i valutakurser oppstår som følge av endringer i økonomiske faktorer, som inflasjon og industriproduksjon, samt på grunn av betydelige geopolitiske hendelser, som for eksempel omdreininger eller forandringer i lederskap. Disse faktorene påvirker en næringsdrivendes beslutning om å kjøpe eller selge et valutapar.

Hvordan begynne med valutaspekulasjon

Om du ønsker å prøve ut valutaspekulasjon, så anbefaler vi på det sterkeste at du finner en nettmegler som kan hjelpe deg på veien. På websiden vår finner du en rekke plattformer som vi anbefaler, og ikke minst er helt trygge å bruke. Om du har som mål å tjene penger på valutaspekulasjon, er du helt avhengig av en nettmegler som er billig å bruke, som har en plattform som er enkel i bruk og dekker dine behov, samtidig som den har tekniske verktøy som er nødvendig for å lykkes.

Når du starter opp, er det viktig å etablere en langsiktig strategi. Mange tror at valutaspekulanter sitter døgnet rundt for å trade, men sannheten er at de trader langt sjeldnere enn hva amatører tror, og med en mye lengre horisont i investeringene – man blir ikke rik over natten! Når du har etablert en strategi som gir profitt, er det viktig å holde på denne så lenge som den virker. Man finner gode handelsmuligheter i valutamarkedet hele tiden, det viktigste er å dra nytte av disse handelsmulighetene. Det kan være nok å sjekke markedet 2-3 ganger om dagen, gjerne til faste tidspunkter.

Husk at det er jevn avkastning man søker. Ønsker man å gamble hardt med pengene, så er ikke valutaspekulasjon veien å gå, da taper man fort pengene. Beveg deg sakte men sikkert, og når avkastningen vokser, vil du kunne bruke erfaringene og kunnskapene dine til å handle for større beløp, og snøballen vil begynne å rulle seg litt større for hver dag som går.

Daytrading (dagtrading)

Valutaspekulasjon er komplekst, men mange dyktige tradere driver med såkalt «daytrading». Dette innebærer blant annet at man følger med på markedene for å finne utløsende nyheter og andre faktorer som skal indikere at en valuta vil gå den ene eller den andre veien. Ofte er snakk om små justeringer, slik at valutaene oppfører seg volatilt i noen øyeblikk. På disse øyeblikkene kan man som daytrader spekulere og potensielt gjøre gode penger. Mer info om dette finner du hos daytrading.com.

Risiko med valutaspekulasjon

Valutaspekulasjon innebærer en høy grad av risiko, ettersom det å forutsi hvilke hendelser som vil påvirke valutakursene i en bestemt tidsperiode, samt omfanget av innflytelsen, er svært vanskelig. For eksempel, hvis en mener at euroen vil styrkes mot amerikanske dollar, vil traderen kjøpe euro med amerikanske dollar. Hvis valutakursen stiger og investorene mener at verdien vil avta, kan investorene kjøpe amerikanske dollar med de euroene som ble kjøpt. Gevinsten skjer ved bruk av arbitrage: forskjellen mellom valutakursene. I det forrige eksempelet, hvis man kjøper euro med amerikanske dollar og euroen ikke stiger, kan man miste penger fordi euro ikke er verdt så mye som før.

Valutaspekulasjon kan få alvorlige konsekvenser for en nasjonal valuta og dermed for et lands økonomi. Mens en stor fordel av spekulasjon er en økning i likviditet (flere valutaenheter brukes i transaksjoner i stedet for reserver), kan spekulasjoner også devaluere eller blåse opp en valuta til det punktet som et lands aksjemarked og generelle økonomi begynner å følge med. Kraftig handel i en valuta skaper «kunstig etterspørsel», og kan øke prisene på varer utover et inflasjonsjustert nivå. For land med faste valutakurser kan valutaspekulasjon føre til større økonomiske kriser, et eksempel på dette skjedde da Brasil devaluerte sin valuta i 1999.